Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jad Vašem - III

26. 3. 2008

Pamětní dvorana

||||||

Její umístění najdete na Plánu B - Pozice 13. Postavena byla jako přípomínka všech Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Tvoří ji jediná budova připodobněná  vyhlazovacímu krematoriu. V podlaze jsou vyryta jména táborů smrti osvětlovaná věčným ohněm, před nímž je umístěna krypta s popelem obětí. Pamětní dvorana je nejčastějším místem pietních akcí v Jad Vašem.  Vybrána byla také do obrázkové hlavičky tohoto webu.

||||||

Budova  a vnější okolí Pamětní dvorany: 

Obrazek

| 1

Pamětní dvorana

Obrazek

| 2

Obrazek

| 3

Budova ležící naproti Pamětní dvoraně, totéž obr. 4.

Obrazek

| 4

Obrazek

| 5

||||||

Uvnitř Pamětní dvorany:

Obrazek

| 6

Obrazek

| 7

Obrazek

| 8

Obrazek

| 9

Obrazek

| 1o

Obrazek

| 11

||||||

Obrazek

| 12 

Informační nápis na Náměstí paměti říká, že bylo vybudováno díky štědrosti Raquel a Edmonda Safdieových a jejich rodiny z Brazílie(letopočet 2005). Náměstí  je rozprostřeno mezi budovou Pamětní dvorany a objektem zobrazeným na snímku 3 a 4..

||||||

Dva snímky venkovního prostoru:

Obrazek

| 13

Pod travnatou plochou se nachází synagoga (viz Plán B - Pozice 9),  za ní je patrné trojúhelníkové prosklení Muzea historie holocaustu a doleva směřující  východ z muzea rozevírající se jako křídla do budoucnosti. 

Obrazek

|  14

Foceno ze stejného místa jako na obrázku 13, ale s přístrojem pootočeným více doprava. Budova v levé  polovině  snímku je Pamětní dvorana.

||||||

Památník  židovských vojáků a partizánů

Proti nacistům bojovalo asi 1,5 milionu Židů ve spojeneckých armádách a jako partizáni, v odboji a ghettech.  Tento památník je věnován statisícům  těch, kdo  v tomto boji položili své životy.  Před  památníkem(viz Plán B - Pozice 21) bylo zbudováno náměstí v podobě menory(sedmiramenného svícnu). Pomník sestává ze šesti podélných žulových bloků, které jsou uspořádány tak, že jejich vnitřní hrany vytvářejí okno s Davidovou hvězdou. Okno je rozděleno ocelovým ostřím velkého meče, symbolizujícím boj proti nacismu.  Šest bloků je za šest milionů zavražděných Židů.  Na památníku je v hebrejštině, angličtině, ruštině, francouzštině a jidiš napsáno: Sláva židovským vojákům a partyzánům, kteří bojovali proti nacistickému  Německu.

Obrazek

| 15

Obrazek

| 16

 

Za Pomníkem židovských vojáků a partyzánů se nachází

Partyzánské panoráma

Před návštěvníky se objeví  šest metrů vysoká silueta stromu.  Ten je oživen figurami stovek mužů, žen a dětí, které se nacházejí ve větvích a mizí v listech. Lidské větve jsou vyjádřením růstu a naděje: nadějí partzánů bylo přežít a bojovat proti Němcům. (Viz Plán B - Pozice 22)

Obrazek

17a  |

Informační text na kameni uvádí, že Partizánské panoráma bylo zřízeno díky štědrosti Julie a Isidora Kartenových a jejich rodiny z USA(letopočet 2003).

Obrazek

17b |

Pohled od Pomníku židovských vojáků a partizánů.

Obrazek

18 |

Obrazek

19 |

Obrazek

2o |

 ||||||

Náměstí Varšavského ghetta

Na Plánu B má pozici 25. Ve stěně z červených cihel, symbolizujících hradbu ghetta, jsou umístěna dvě výtvarná díla - sousoší a reliéf. Sousoší  má název Povstání ve Varšavském ghettu, uprostřed je zpodobněn Mordechaj Anielewicz, vůdce povstání.  Reliéf Poslední pochod zobrazuje cestu Židů do tábora smrti.

Obrazek

| 21

Celkový pohled na náměstí Varšavského ghetta, v pozadí cihlová stěna se sochami.

 

Obrazek

 | 22

Jiný celkový pohled na náměstí.

Obrazek

| 23

Náměstí varšavského ghetta. Celkový pohled na sousoší(vlevo) a reliéf.

Obrazek

| 24

Reliéf Poslední pochod

Obrazek

| 25

Sousoší Povstání ve Varšavském ghettu.

Obrazek

| 26

Bližší pohled na sousoší Povstání ve Varšavském ghettu s Mordechajem Anielewiczem(1919-1943).

 ||||||

 To  byla kolekce Jad Vašem - III.

Chcete-li navštívit kolekci IV, klikněte

SEM